تصاویر انجل بازیگر سریال میداند (2)  

درخواست حذف این مطلب
مجموعه: دنیای بازیگران ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در سریال مي داند ع های انجل در

ادامه مطلب  

حکمت جاوید ( چه ی عشق را نفرت میدارد ؟ )  

درخواست حذف این مطلب
حکمت جاوید ( چه ی عشق را نفرت ميدارد ؟ ) ی که عھد و وفا را بندگی مي داند . ی که توجّه را تجسس مي داند . ی که رحم را تحقیر مي کند. ی که انتقاد خصوصی را اھانت مي پندارد . ی که از خود گذشتگی را مس ه مي کند. ی که ابراز محبت را سب ری مي خواند. ی که اظھار نیاز را بدبختی مي داند. ی که بجای عذر خواھی ،خود را مس ه مي کند. ی که ادب و حیا را عقب مانده گی مي فھمد . ی که خویشتن داری را ریا مي نامد . ی که علاقه قلبی را در خود سرکوب مي کند. ی که گر را صاحب اقتدار مي داند . ی که ا

ادامه مطلب  

حکمت جاوید ( چه ی عشق را نفرت میدارد ؟ )  

درخواست حذف این مطلب
حکمت جاوید ( چه ی عشق را نفرت ميدارد ؟ ) ی که عھد و وفا را بندگی مي داند . ی که توجّه را تجسس مي داند . ی که رحم را تحقیر مي کند. ی که انتقاد خصوصی را اھانت مي پندارد . ی که از خود گذشتگی را مس ه مي کند. ی که ابراز محبت را سب ری مي خواند. ی که اظھار نیاز را بدبختی مي داند. ی که بجای عذر خواھی ،خود را مس ه مي کند. ی که ادب و حیا را عقب مانده گی مي فھمد . ی که خویشتن داری را ریا مي نامد . ی که علاقه قلبی را در خود سرکوب مي کند. ی که گر را صاحب اقتدار مي داند . ی که ا

ادامه مطلب  

ع های بازیگران سریال می داند  

درخواست حذف این مطلب
مجموعه: دنیای بازیگران ع های بازیگران سریال مي داند ع های بازیگران سریال مي داند ع های بازیگران سریال مي داند ع های بازیگران سریال مي داند ع های بازیگران سریال مي داند ع های بازیگران سریال مي داند ع های بازیگران سریال مي داند ع های بازیگران سریال مي داند ع های بازیگران سریال مي داند ع های بازیگران سریال مي داند ع های بازیگران سریال مي داند منبع:bebin4khande.mihanblog.com از بازیگران بیشتر بدانید خلاصه داستان سریال مي داند ع های آنجل در سریال ميداند تصا

ادامه مطلب  

. . . . . .  

درخواست حذف این مطلب
هیچ تقصیرى ندارد .. ها را دیگران به کاممان تلخ د ..! با رفتنشان با نیامدنشان با نماندنشان .. وگرنه که به خودىِ خود بد نیست غروبش خیلى هم ارام است خیابان ها خلوت سکوت است... همه انگار آرام مى گیرند ها ! اگر دیگران # را به کاممان تلخ نکرده باشند ها را ميشود دست در دست در خیابان راه رفت .. ميشود ساعت ها گوشه اى لـميد و کتاب خواند ميشود سینما رفت و پاپ کرن خورد و از صداى "خــرچ خـــرچ" اش هم لذت برد .. اصلاً ... اصلاً ها را ميشود خانه ماند! ميشود خانه ماند و را

ادامه مطلب  

حکمت جاوید ( چه ی عشق را نفرت میدارد ؟ )  

درخواست حذف این مطلب
حکمت جاوید ( چه ی عشق را نفرت ميدارد ؟ ) ی که عھد و وفا را بندگی مي داند . ی که توجّه را تجسس مي داند . ی که رحم را تحقیر مي کند. ی که انتقاد خصوصی را اھانت مي پندارد . ی که از خود گذشتگی را مس ه مي کند. ی که ابراز محبت را سب ری مي خواند. ی که اظھار نیاز را بدبختی مي داند. ی که بجای عذر خواھی ،خود را مس ه مي کند. ی که ادب و حیا را عقب مانده گی مي فھمد . ی که خویشتن داری را ریا مي نامد . ی که علاقه قلبی را در خود سرکوب مي کند. ی که گر را صاحب اقتدار مي داند . ی که ا

ادامه مطلب  

صدای تو خوب است  

درخواست حذف این مطلب
برایم شعر خو و من هزار بار به صدایت گوش دادم و هنوز ...دلتنگی های آدمي را باد ترانه ای مي خواندرویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده مي گیردو هر دانه برفی به اشکی نریخته مي ماند.سکوت سرشار از سخنان ناگفته استاز حرکات ناکردهاعتراف به عشقهای نهانو شگفتی های بر زبان برنیامدهدر این سکوت حقیقت ما نهفته استحقیقت تو و من.امسال مي شود ده سال.

ادامه مطلب  

یا لیتنی کنت معکم  

درخواست حذف این مطلب
شهید سید مرتضی آوینی : ميان ظاهر و باطن عالم نسبتی است که جز اهل حق در نمي یابند. او مي داند که عاشورا و عافیت با هم جمع نمي شود. او مي داند که نمي توان «یا لیتنی کنت معکم» خواند و در خانه ماند و خود را دیندار دانست. کتاب گنجینه ی آسمانی / ص ۳۱۲ متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمي باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه مي باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابل

ادامه مطلب  

بعضی وقت ها  

درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم آدم بعضی وقتها در زندگی اش دارد قرآن ميخواند اما چون از روی قرآن نميخواند، نمي داند که دارد قرآن مي خواند. اتفاقا اصلا هم اوضاع خوش نمي گذرد. بعدا وقتی قرآن خواند مي بیند عه! من این را قبلا خوانده بودم! انگار به آشنای دوری یکهو رسیده باشد! آدم بعضی وقتها در زندگی اش دارد قرآن ميخواند و اتفاقا از روی قرآن هم مي خواند، اما نمي داند چرا این آیه/سوره را مکرر دارد ميخواند. و نمي داند چرا فتحی نمي بیند... بعدا که بیشتر خواند، مي ف

ادامه مطلب  

کتیبه  

درخواست حذف این مطلب
فتاده تخته سنگ آنسوی تر، انگار کوهی بود.و ما اینسو نشسته، خسته انبوهی.زن و مرد و جوان و پیر،همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پای،و با زنجیر. اگر دل مي کشیدت سوی دلخواهیبه سویش مي توانستی خزیدن، لیک تا آنجا که رخصت بود.                                                            [ تا زنجیر.          *** ندانستیمن بود در رویای خوف و خستگیهامان،و یا آوایی از جایی، کجا؟ هرگز نپرسیدم

ادامه مطلب  

مصائب-برگشت کاروان به مدینه  

درخواست حذف این مطلب
حضرت ام البنین(س)دگر این کاروان یاسی نداردکه با خود شور و احساسی نداردبیا ام البنین برگشته زینبولی افسوس عباسی ندارد***مزن آتش به جان ای نور عینممخوان از ماهِ مَـقطُوع الیدَینمچه شد در کربلا هستیِ زهرا؟حسینم وا حسینم وا حسینم***سرشته از غم زهرا گِلش بودنگاه تار زینب قاتلش بودنیفتاد از لبش نام حسینشاگر چه داغ سقا بر دلش بود ...***... ولی زینب چه با احساس مي خوانداز آن بُهبوهه ی حساس مي خواندکنار قبر زهرا نیمه ی شبچقدر از غیرت عباس مي خواند

ادامه مطلب  

برف نو  

درخواست حذف این مطلب
صفحه ی چهارم این را هم بگویم که ميم جزییات را مي بیند، یک جوری مي بیند انگار با چشم بسته. از پشت پلک های نازک شفافش همه چیز را مي بیند، من خیال مي کنم نمي داند، نمي خواند، اما او مي بیند و هیچ عجله ای ندارد و هیچ تلاش و اراده ای ندارد تا به من بگوید مي بیند و در خاطرش مي ماند. خیلی مي گذرد تا یک دفعه بگوید، حرفی بزند. مثل امروز که گفت یک طوری مي آیم که طرف را از وقتی که گذاشته و آشپزی کرده و غذایی پخته پشیمان نکنم. خیال نمي آن پشیمانی را در زن دیده با

ادامه مطلب  

این زندگی من است  

درخواست حذف این مطلب
هر غذایی برای من یک معنایی دارد. برای "او" این طور نیست. برای "او" غذا، غذاست و تن، تن و سلام، سلام و خواب، خواب. معانی برایش تخت و یک بعدی اند و . چه زندگی ناجور خسته کننده ای. این که آدمي ارتباطش با جهان این همه باریک باشد. این همه تنگ. به چه اميدی زنده مي ماند و هر صبح ساعت پنج از خواب بیدار مي شود و مي خواند و مي رود سر کار؟ برای چی؟ و لابد برای همين است که این همه دنبال زن هاست. دست خودش نیست. به نظرم آدم زنباره ای نمي آید. در واقع از این جهت است که چ

ادامه مطلب  

ماند  

درخواست حذف این مطلب
چون فلک وام عناصر ز تو وا پس ... رد از تو ای خواجه نظر کن چه دگر خواهد ماند خشت بالین تو سازند پرستارانت از تو هر چند دو صد بالش پر خواهد ماند دیوان صائب تبریزی: برگ9

ادامه مطلب  

من خ ... دارم که در این ... ست..  

درخواست حذف این مطلب
آرامش نه عاشق بودن است..نه گرفتن دستی که محرمت نیست..نه حرفهای عاشقانه و قربان صدقه های چندثانیه ای!! آرامش حضور خداست..وقتی در اوج نبودن ها نابودت نمي کند..وقتی که ناگفته هایت را بی آنکه بگویی ميفهمد!!وقتی نیازی نیست برای بودنش ... ماس کنی..غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری..وقتی مطمين باشی با او هرگز تنها نخواهی بود..آرامش یعنی همين،تو بی هیچ قید شرطی خدارا داری!!من خ ... دارم که دراین ... است..نه درآن بالاها..مهربان،خوب و قشنگچهره اش نورانیست..گاهگاهی

ادامه مطلب  

یا لیتنی کنت معکم  

درخواست حذف این مطلب
شهید سید مرتضی آوینی : ميان ظاهر و باطن عالم نسبتی است که جز اهل حق در نمي یابند. او مي داند که عاشورا و عافیت با هم جمع نمي شود. او مي داند که نمي توان «یا لیتنی کنت معکم» خواند و در خانه ماند و خود را دیندار دانست. کتاب گنجینه ی آسمانی / ص ۳۱۲ متاسفانه مرورگر شما، ق ... لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب ... 5 دارا نمي باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ... ین نسخه مي باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلا ... ن خود

ادامه مطلب  

آنجا که زبان سرخ است - محمد علی بهمنی  

درخواست حذف این مطلب
آنجا که زبان سرخ است سر ... نمي ماند با این همه ... من جز سرخ نمي خواند باغی که طراوت را از جاری خون دارد باغی است گلبرگش پاییز نمي داند عشق است و به معناییش تفسیر نشاید کرد کاین قطره به دریایی نشناخته مي ماند از دایره ات ای عشق بیرون نروم هرگز هر گونه که گردونم سرگشته بگردان من چرخش تصویرم سر ... جه نمي ... رم بگذار که تقدیرم همواره بچرخاند گردونه ی آتش را باید که بگردانند تا غنچه ی پنهان را در خود بشکوفاند آن شعله ی ... د اینک فواره ی آتش هاست ای کاش ت

ادامه مطلب  

::: قرآن :::  

درخواست حذف این مطلب
قرآن کتاب مقدس دین ... است و در باور مسلمانانسخنان خداست که به صورت وحی از سوی او توسط جبرئیل بر ... ... ، محمد بن عبدالله، نازل گردیده است مسلمانان، قرآن را بزرگترین معجزهٔ محمد و روشن ترین دلیل بر ... ی او مي دانند.[۲] قرآن اصلی ترین منبع وحی در ... به شمار مي آید و به زبان عربی است. کلمهٔ قرآن در لغت به معنی «قرائت ... » و «خواندن» است و مسلمانان معمولاً به آن با عناوینی مانند «قرآن کریم» و «قرآن مجید» اشاره مي کنند. قرآن به ۳۰ جزء تقسیم شده و ۱۱۴ سوره د

ادامه مطلب  

برای محبوبه  

درخواست حذف این مطلب
برای بردن نامت غزل محجوب مي ماند کنار خوبی ات هر بار دلم مجذوب مي ماند تو با رک بودنت هر بار چنان من را خجل کردی که پیشانیم ز روی شرم فقط مرطوب مي ماند سرای مهر ویران ميشود روزی به دست تو ولیکن این به صابر بودن ایوب مي ماند نمي دانم از آینده ولی من مطمعن هستم برای محسنت این بار فقط محبوب مي ماند

ادامه مطلب  

کتاب، رشته نجات  

درخواست حذف این مطلب
کت ... را باید خواند که از او بگوید؛ از او که جهان در ید حکمت و دانش اوست. کت ... را باید خواند که از انسان بگوید که از کجا آمده و به کجا خواهد رفت. کت ... را باید خواند که از بایدها و نبایدها بگوید؛ مثل چراغی در راه، در شبی تاریک. کت ... را باید خواند که دل را بیدار کند و قلب را اميدوار، دست و دل را به تلاش وا دارد و پای را به رفتن. کت ... را باید خواند که رشته ای برای بیرون آمدن از چاه جهل، به آسمان معرفت باشد. کت ... را باید خواند که شميم عطرش مشام جان را از م

ادامه مطلب  

گر دگری نداندت، چو تو منی بدانمت  

درخواست حذف این مطلب
گاهی آدمي چیزهایی را مي بیند و مي داند، خوب هم مي داند اما به روی خودش نمي آورد، تا وقتی این دانستن به خودش مربوط باشد چندان مهم نیست، وقتی این فهميدن و خود را به کوچه علی چپ زدن به ... دیگری هم ربط پیدا کند آنوقت یک جای کار مي لنگد، شاید ته آن یکی کوچه، کوچه علی چپ نه، آن یکی کوچه کناری، ... ی منتظرمان باشد و در انتظار اشاره ای به مهر یا لبخندی از سر شوق و یا شنیدن حرف دلگرم کننده ای باشد. وقتی منِ نوعی ميدانم و نمي گویم و طرف مقابل هم مي داند که ميدا

ادامه مطلب  

پیام خون تو  

درخواست حذف این مطلب
اگرچه داد به راهِ خدای خود سر راش ... ت حنجر او خنجر ستمگر راسرش چو بر سر نی عاشقانه قرآن خواندببرد رونق بازارِ هر سخنور را...دریغ آن که ندانست قدر او دشمن!خزف فروش چه داند بهای گوهر را؟به روز حادثه در ... ر و دارِ بود و نبودخجل نمود تنش لاله های پ ... ر راچنین شد آن که به جز زینبش ... ی نشناختبلند قامتِ آن خون گرفته پیکر رانشست ـ بار رس ... به دوش ـ بر سر خاککه خون ز دیده ببارد، غمِ برادر راسرود: بی تو اگر چه بسیط دل، تنگ استولی مباد که خالی کنیم سنگر راپی

ادامه مطلب  

خلسه آغوش*  

درخواست حذف این مطلب
یکی در خلسه ی آغوش من آرام مي خوابد گمانم بوسه ميخواهد که اواینگونه مي تابد سر و ... فدا ... که شاید بوسه ای چیند ولی انگار حجب او کمي وجدان بجنباند امان ازدست تنهایی امان از بی ... ی هامان که هم او راوهم من را به سمت یکدگرخواند بهار تازه مي آید ز دست بوسه های شب منم مست لبان او نمي دانم که مي داند عزیز دل شد و انگار مرا ماتم به دنیایم تب و تاب همان بوسه لبش را شام مي مان د دل و دینم فنا رفت و تمام فکر من اوشد نمي دانم که مي داند ویا او هم نمي داند اگر یک

ادامه مطلب  

مدیو  

درخواست حذف این مطلب
مساله ای که از ان همواره سخن مي گفت بودن یا نبودن بود.باور کنی یا نکنی سخنانش دیگر پوسیده اند.بوی کهن ... مي دهند.بوی بیهوده بودن و مبهمي.بوی سخنان زیبای تو خالی.مثل پشیمانی که در ان گرفتاریم و هیچ نمي دانیم.هیچ نمي فهميم.مثل پیرمردی که در تاریکی و سکوت نشسته است و به گذشته مي نگرد.مي ... شد.هیچ نمي بیند.دیگر نمي خندد.عوض نشده.ناراحت تر است.درست نمي شود.دروغ .دروغ .دروغ.فرار. فرار .فرار.خودش خوب مي داند اینجا چه ... ی مقصر است.زیر لب تکرار مي کند.ساعتها

ادامه مطلب  

به نام او که می ماند که می داند که می خواند  

درخواست حذف این مطلب
دلتن ... به نام او که مي ماند که مي داند که مي خواند تو ميدانی که ميميرم چو ماهی بر لب ساحل چو مرغی بر سر آتش چو بر ... در خزان سرد تو مي دانی که مي بودم اگر یک لحظه مي بودی اگر همچون دم بلبل دمي بر روی من بودی تو مي دانی همچون غنچه ای در فصل زیبای بهاران ميشکفتیم از برای تو اگر مي خواستی من را چو آن گل مي شدم پر پر به پای تو ولی افسوس آه من چو آه آن دماوند سپید همچنان خاموش بباید ماند در ... که سوزد دین و دنیا را چو دانستی که ميميرم که ميچینم گل باغ ا نوشت

ادامه مطلب  

سفر کرببلا...  

درخواست حذف این مطلب
دارد از دور مرا مي خواند...... به گمانم،غریب آشنائیست.... که دلم اینگونه ش ... ت است قفس ... خود وهوائی هوایش شده است دارد از دور مرا مي خواند.......... به کجا..؟ به همان جا که دلم عمری نشست است به راهش به همان جا که زمينش چه زمينی است.... همه عشق..... و این راه،راه جنون است که مرا مي خواند. دارد از دور مرا مي خواند........... لیک این بار به لحن دگری چه قریب است صدا.... صدائی ز حوالی وجودم مرا مي خواند دارد از عمق وجودم مرا مي خواند....... شاعر:احمد طاهری

ادامه مطلب  

... بکتاش  

درخواست حذف این مطلب
وقتی آثار رومن گاری را مي خواندم برق کشف از چشمهایم بیرون مي زد در هر چند کلمه اش چندین حکمت نهفته بود اما آثار تولستوی ایرانی حقا چیز دیگری است. ... بکتاش سراسر حکمت مي خواند از دهن مرد و زن و قهرمان و غیر قهرمان داستان مي خواند....ميخکوبت مي کند فرصتی به بازنگری دوباره خودت اطرافیانت و جامعه ات مي دهد...حکمت را که پروردگار به هر که بخواهد مي دهد و به هر ... داد به او خیر کثیر داده است. اینها را که آدم مي خواند به خیالات خودش برای نوشتن یک گه خوردی مح

ادامه مطلب  

من به هرحال خدارادارم  

درخواست حذف این مطلب
من خ ... دارم، که در این ... ست... نه در آن بالاها! مهربان، خوب، قشنگ... چهره اش نورانیست گاه گاهی سخنی مي گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من او مرا مي فهمد ! او مرا مي خواند، او مرا مي خواهد، او همه درد مرا مي داند... یاد او ذکر من است، در غم و در شادیچون به غم مي نگرم، آن زمان ... کنان مي خندم... که خدا یار من است، که خدا در همه جا یاد من است. او خدایست که همواره مرا مي خواهد، او مرا مي خواند او همه درد مرا مي داند...

ادامه مطلب  

پرواز بی هدف  

درخواست حذف این مطلب
گوینده اخبار مطلبی مي خواند در مورد کشف جدید جانورشناسان. ظاهراً این دانشمندان موفق به شناسایی نوعی پرنده کوچک شده اند (گوینده لغت کوچک را با تأکید مي خواند ولی نمي دانم منظورش چقدر کوچک است!) که ده ماه از سال را بی وقفه پرواز مي کند! بدن این پرنده طوری طراحی شده که مي تواند در ح ... پرواز بخوابد. دو ماه در سال را در اروپا مي ماند و بعد دوباره پرواز خود را به سمت آفریقا آغاز مي کند و دوباره دو ماه استراحت و دوباره پرواز و دوباره اروپا!

ادامه مطلب  

خدا می داند  

درخواست حذف این مطلب
نگران نباش؛ خدا مي داند که چقدر سخت تلاش کرده ایوقتی قلبت مملو از درد است،وقتی احساس مي کنی که زند ... ت ... ن و زمان در گذر است،خدا انتظارت را مي کشد... وقتی هیچ اتفاقی نمي افتد و تو نااميدی،و ناگاه دیدگاه روشنی در مقابلت آشکار شد، و نوری از اميد در دلت جرقه زد، خدا در گوشت نجوا کرده است … وقتی اوضاع روبه راه مي شود و تو چیزی برای شکر ... داری، خدا تو را بخشیده است … وقتی که اتفاقات شیرین و دلچسبی رخ داد خدا به تو لبخند زده است … به یاد داشته باش هر ک

ادامه مطلب