عرفان مرکابا ... عرفان کابارا ...  

درخواست حذف این مطلب
عرفان "مرکابا" را از روی نام آن می توان سه تعبیر نمود ... ابتدان اینکه آن واژه "مرکابا" بگونه ای معنی "مُرَکَب" می دهد و آن عرفانی مرکب است و تعبیر دوم چنین باشد که آن مربوط به رابطه میان آدمان و از ما بهتران دارند و آن بدین گونه است که تعدادی از اجنه یا از ما بهتران در آفرینش کمین نموده و تنی از آدمان را به عنوان "مَرکَب" از برای خویشتن برمیگزینند و در ح مرکابا تعداد آن اجنه نیز مرکب و به جفت است و یکی در سمت راست و دیگری در سمت

ادامه مطلب  

روز چهارم  

درخواست حذف این مطلب
در یاری ... زمان عج الله تعالی ایشان به یارانی نیازدارند که ... نشان قدرت دفاع تعقلی و تفکری داشته و در میان دشمنان بتوانند گواهانِ خوبی برای شجاعت و دلاوری های لشکر ... باشند و مردانی که هر کدام از نظر شجاعت و قوای جسمی و توانایی های جن ... در حد بالایی از توانایی باشند. پس هم باید تربیت کننده ی خود و هم همسرانِ خود و هم فرزندانِ خود باشیم.آیت الله العظمی بهجت: "(هریک از ) بزرگسالهای (لشکر سید ال ... علیه السلام) بیشتر از صد نفر از کفار سفیانی را می کشتن

ادامه مطلب  

نقشه کربلا به همراه معرفی شهر کربلا  

درخواست حذف این مطلب
کربلا از ... ای کشور عراق و از سرزمین های مقدس و پر اهمیت نزد شیعیان است. اهمیت این شهر بیش از هر چیز به سبب وقوع شهادت ... حسین(ع) و یارانش در واقعۀ عاشورا و نیز وجود حرم ... حسین و حضرت عباس(ع) در آن است. شیعیان از سرتاسر جهان برای زیارت در مناسبت های گوناگون به این شهر می آیند. اوج این حضور در ایام عزاداری محرم و صفر و بویژه در مراسم اربعین است که گروه های مختلف با پای پیاده به کربلا می آیند. علاوه بر این در نیمه شعبان هم شیعیان زیادی با پای پیاده خود

ادامه مطلب  

اتم را چیست ...  

درخواست حذف این مطلب
با مراجعه به کتیبه های مصر باستان نقشی از ایزدی به چشم می آید که به آن "اتم را" یا "اتم رع" گویند و چهره آن بسان زیر به نقش آمده است ...و آن را چهره به "عصفور" یا "گنجشک" باشد و در دستش نماد "آنخ" به تعبیر دانش امروز من "نماد جاودان ... " و و در دست دیگرش عصایی باشد که آن عصا را انتها بسان حرف "اومگا" باشد و آن "امگا" را تفسیری باشد که معنای آن چنین باشد که هر شخصیتی تواند به مقاماتی عرفانی برسد و از دوران قدیم آن

ادامه مطلب  

پیر هما ... پیر فرزانه و نشان فروهر  

درخواست حذف این مطلب
این روزها ایرانیان نشانی را در بین خویشان رد و بدل ساخته و بسیار به گردن می آویزند ن را مقدس دانسته و به آن بسیار افتخار می نمایند و آن نقشی تاریخیست و تقریباً از دل سه هزار سال قبل به این عصر می آید و گویی جماعت پارسی سخن و ایرانیان که در این ایام بسیار در جوامع عمومی تحقیر گردیده و تحت فشار قرار گرفته اند در انتظار ظهور آن صاحب نشان باشند و درخشش این نشان در میان جماعت ایرانی حاکی از آن است که تحولی در راه بوده و آن جزئی از رموز و حکمت های الهی

ادامه مطلب