روز دانش آموز گرامی باد  

درخواست حذف این مطلب
روز اميد، روز صبح سپید روز از خون دميدن خورشید روز مشت و گلوله و فرياد روز فرياد بر شب بیداد روز پیروزی سحر بر شب روز فرياد شب شکن بر لب شب ظلمت، شب پریشانی شبی از داغ گل چراغانی باغ از بوی گل معطر شد گل به گل، غنچه غنچه پ رشد مشت دیو سیاه شب وا شد شب ز فرياد صبح رسوا شد روز پیروزی تو امروز است روز ما روز دانش آموز است تا ابد زنده باد و جاویدان روز ما، روز سیزده آبان

ادامه مطلب  

روز دانش آموز  

درخواست حذف این مطلب
13 آبان روز دانش آموز - دانش آموزان همچون سایر گروه های ملت در اطاعت از فرمان حضرت (ره) که همه را دعوت به مبارزه بی امان با رژیم امریکایی شاه مي نمود، سر از پا نمي شناختند و نجات را در پیروی کامل از (ره) سازش ناپذیر مي دانستند. این طبقه جوان و فعال جامعه بحق یکی از ارکان و پایه های مهم انقلاب پیروزمند ی بودند. صبح روز 13 آبان 1357 ه.ش دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند روبه سوی نهادند تا بار دیگر پیوندشان را با بت شکن خویش به جهان اعلام نم

ادامه مطلب  

بلوغ رنج و یاس و مرگ  

درخواست حذف این مطلب
#انتظار علی صفایی حائری تولد تو، تولد اميد بود. و انتظار تو بلوغ رنج، ما در بلوغ، به یأس رسیدیم‏ ما در بلوغ رنج، به مرگ رسیدیم‏ اما تو در بلوغ رنج و یأس و مرگ، بر دل ما نشستى. بلوغ رنج با تو به فرياد رسید. و اکنون #انتظار تو، تولد اقدام است. ظلم سرشار تو را صدا زد. و تو ما را صدا زدى. اى زبان گویاى خدا، اشاره‏هاى ما را بپذیر. که حجم فاجعه بر زبانمان نشسته است. #نیمه_شعبان‏ - 18/ 3/ 61 و با او با نگاه، فرياد مى کردیم(مجموعه اشعار)، ص: 192 @einsad

ادامه مطلب  

هفتم محرم الحرام سال ۶۱ هجرى قمرى  

درخواست حذف این مطلب
هفتم محرم الحرام سال ۶۱ هجرى قمرى بستن شریعه فرات در این روز عبیدالله بن زیاد نامه ای به نزد عمربن سعد فرستاد و به او ‏دستور داد تا با یان خودبین حسین (ع) و اصحابش و آب فرات فاصله ایجاد کرده ‏و اجازه نوشیدن حتی یک قطره آب را به ندهند، همانگونه که از دادن آب به عثمان بن ‏نعمان خودداری شد.‏ عمربن سعد نیز فوراً عمروبن حجاج را با پانصد سوار در کنار شریعه فرات مستقر کرد و ‏مانع دسترسی حسین (ع) و یارانش به آب شدند و این رفتار غیرانسانی سه روز ‏قبل ا

ادامه مطلب  

مدیریت جیغ و فریاد  

درخواست حذف این مطلب
reza, [30.06.16 13:41]یک فرودگاه در کنار دریاچه ای زیبا با یک پرواز در روز و دو خلبان ن نا هر روز این دو خلبان با عینک های تیره به چشم و در حالی که یکی از آن ها عصای سفیدی در دست داشت و دیگری به کمک یک سگ راهنما حرکت مي کرد در کنار سایر خدمه پرواز به سمت هواپیما آمده و هدایت این پرواز پر هیجان را به عهده مي گرفتند. انی که برای اولین بار مسافر این پرواز بودند، با دیدن خلبانان در اوج خنده منتظر مي ماندند تا یک نفر از راه برسد و اعلام کند این ماجرا فقط یک شوخی ی

ادامه مطلب  

ترامپ قدرت منطقه ای ایران را بر نمی تابد!  

درخواست حذف این مطلب
دو روز پیش فارس بار دیگر به شبکه نیوز گفت که از اولویت های ترامپ کار روی تاسیس ائتلافی متشکل از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و مصر و اردن است،راجح الخوری راجح الخوری، نویسنده و رو مه نگار مشهور لبنانی است که یادداشت نویس ثابت رو مه النهار لبنان محسوب مي شود. مطالب بیشتر ... یک بار دیگر ولید فارس، ی که در دوره تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا خود را مشاور دونالد ترامپ در امور خاورميانه و تروریسم معرفی کرده بود، گفت که ت جدید امریکا

ادامه مطلب  

قوی سپید  

درخواست حذف این مطلب
آسمان سپیدزمين سپیدقصه سپید بودسپید که عشق خود سپید بودآوای قو در ميان برف سکوت را برگزیدلیک باورم با دیدن زوجشان سپید بوددل من سپید شد زیر آسمان سپید و سکوت قوچو دانستم سکوت عاشقانه هم سپید بودقصه عشق خود فرياد. مي زند حتی در سکوت کاش بی مهری و خشم جاودانه ماند در برهوتمن شاهد عشق بازی. قوی های عاشق بودممن ز عاشقانه آنها دیوانه بودمنه سرشک غم بود و نه سوزش دل ش ته اینه آوای بی مهری و نه تن خسته ایهمه سوی سپیدآسمان سپیدزن سپیددو قوی عاشق سپید

ادامه مطلب  

خیال تو در این شب سپید  

درخواست حذف این مطلب
شب سردم به خی گرم مي شوددل سختم به یادت نرم مي شودروح یار است حاکم امشبنجوای نامش تنها ترانه امشبمي نگرم سیاهی شب را که شکند برف سپیدنوائی گوید باید که عشق را دید و اميدمن و غوغای تو طنین افکنیم در شبهمه وجودم سوزان است به عاشقانه تبچه ترانه ای خواند این پاییز سردعشق باشد دوای هر دلتنگی ودردمي نگرم به مردمان ه در خویشتن و غمکه گوئی نخواهند دل دهند حتی اندک و کمنجوای من در این سیاهی تازیانه خورده به برفیک کلام است و نه بی کران هذیان گوئی و ناقص

ادامه مطلب  

چشمهایم را پنهان کنم  

درخواست حذف این مطلب
چشمهایم را پنهان کنم منتا فاش نکند قصه ای ز منقصه حافظ را کرده ام تکرارخموشم و قفل زبان تا ندهم آزاراندرون خسته دلم چون حافظ نیست خموشغوغا را چشمهایم نمایان کند و دهد ندا بهوشچشمهایم را پنهان کنم منتا ی نگوید این است چشمهای پر غم زبانم نگوید و کلمات در برهوتجهانم شده است سکوت و باز سکوتچشمهایم را پنهان کنم منآنگه که نشوم خیره به محبوبم منفرياد هجر یار را به که گویم باز؟دوست دارم در این همه سکوت چون کنم آواز؟چشمهایم راپنهان کنم منزبان در زند

ادامه مطلب  

روزی از روزهای خدا  

درخواست حذف این مطلب
روزی از روزهای خدا که آهنگ بالا رفتن از کوه داشتم.تو در خیالم نفس ميکشیدی پایم لنگ ميزد یک تنه از پهلو خود را به یال کوه ميکشیدم.نفس های تند تند هو یخ زده بود.در من ی تو را فرياد ميزد.ذوق مي زانوهای من در تند باد و سردبا های خاطراتت.هوهو چقدر دیر ميرسی جا مانده.شیب خاک لولای ستون فقراتم جیغ ميکشیدند.در من ی تو را فرياد ميکشید.لعنتی ترین دل دنیا در قفسه ام مي نالید اشک از پیشانی ميچکید بجای چشم که گویی همه تن مي با .هوهو چه شیب تندی چه راز مگویی چه

ادامه مطلب  

2روز  

درخواست حذف این مطلب
درست 2روز مانده تا روزی که دانشجویان .....برادران من و شما با فرياد استکبارستیزی بر لب هایشان مقابل سرسلسله استکبار ایستادند تو هم ميخواهی با استکبار بستیزی؟ حتما ميخواهی بسم الله...یاعلی.. یاحسین...اینجا

ادامه مطلب  

شجریان من  

درخواست حذف این مطلب
من دچار خفقانم... خفقان... بگذارید هواری بزنم از شما ه ی چند چه ی مي آید با من فرياد کند... برای روز تولدت کافی بود که این تصنیف روچند باره و چندباره گوش کنم. شجریان برای من همين فرياد است.انگار صدای او صدای ماست که داریم فرياد ميزنیم و به تنگ آمده ایم از همه چيز...

ادامه مطلب  

پیشاپیش عید نوروز بر شما مبارک باد  

درخواست حذف این مطلب
ایام مي آیند تا برشما مبارک باشند و مبارک شمایید.آن روز که دانه های باران خورشید مهربانی را مي بارد ، مهر و دوستی آرام آرام شکوفه هایش را نثار روی شما مي کند .امروز روز بهترین هاست.روز دوباره برخواستن،روز دوباره فرياد زدن مهربانیپرهای عقاب گونه ی خود را باز کن.و به بلندای گیتی پرواز کن…تو م ی دوست پر قدرتم…تو آتشفشانی از جنس عشق و اميد هستی…امروزت را زندگی کن بخاطر تمام آنانی که در کنارت هستند…پیشاپیش فرا رسیدن بهار دوباره طبیعت را خدمت ش

ادامه مطلب  

نکات زندگی  

درخواست حذف این مطلب
معامله ی پر سود ️ روزی مردی عبوس از بازار عبور مي کرد، دیوانه ای را دید کنجی نشسته و پارچه ای در برابر خود پهن کرده و فرياد مي زند: از من ب ید، من پرفروش ترینم، بیایید از من ب ید. مردی جلو رفت و جماعتی را دید که به دیوانه مي خندند. مرد خواست تفریح کند، پس گفت: ای تاجر توانگر چه کالایی داری که اینقدر پرفروش است؟ دیوانه گفت: نمي بینی؟ مرد به تمس گفت: جز دیوانه ای ژنده پوش و پارچه ای کهنه هیچ نمي بینم. جماعت زیر خنده زدند و دیوانه در دم گفت: همين. این اس

ادامه مطلب  

مرا فریاد کن  

درخواست حذف این مطلب
روزى که گذشت روز مبارزه با خشونت علیه ن بود ... گذشته از خشونت جسمى و کلامى ، اميدوارم روزى خشونت روانى علیه ن هم وجود نداشته باشد. اینکه بانویى در جمع پیش از سخن گفتن به بینى بزرگش فکر ميکند و اعتماد به نفسش را از دست ميدهد... اینکه دخترى موقع رفتن سر قرار دایم به زیر ابروهاى در آمده اش فکر ميکند... اینکه زن مهربانى هنگام نوازش همسرش به وقت اپیلاسیون موهاى دستش و ریشه ى رنگ نشده ى موهاى سرش فکر ميکند... اینها را من خشونت علیه ن ميبینم... علیه روح لطی

ادامه مطلب  

..  

درخواست حذف این مطلب
خوشبختی تان را فرياد نزنید!خیلی ها چشمِ دیدنِ خوشبختیِ شما را ندارند!دستِ خودشان نیست،خصلتشان همين است!دقیقاً همانجا که روی صندلی ایستاده اید وخودتان را خوشبخت ترین آدمِ روی زمين فرياد ميزنید،طوری زیرِ پایتان را خالی ميکنندکه تمامِ بدبختی های دنیا به سراغتان مي آید!

ادامه مطلب  

کاریکلماتور  

درخواست حذف این مطلب
کاریکلماتوراگر حرف مُفت را مي یدند، خیلی ها ميلیاردر بودند.برای روشن منظورش، همه چيز را به آتش کشید.نقاش فقیر «درد» مي کشید.وضعش «توپ» بود، ولی با یک «شوت» از ميدان خارج شد.در جدال اعداد، این صفرها هستند که بی طرف اند!فرياد، کشیدنی است؛ اما کمتر وزن مي شود.قند خون مزه تلخی به زندگی مي دهد.از نجواها، فرياد متولد مي شود.به خاطر پایمال حقوق دیگران، کفش هایش را محاکمه د.آن هایی که زبانشان دراز است، شخصیتی کوتاه دارند.

ادامه مطلب  

ولادت زمان (عج) فرخنده باد.  

درخواست حذف این مطلب
مژده ای دل که ا نفسی مي‏ آید که ز انفاس خوشش بوی ی مي‏ آیدز غم هجر مکن ناله و فرياد که من زده ‏ام فالی و فرياد رسی مي ‏آید (حافظ) ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیمه شعبان را بر تمامي دوستداران فرهنگ و هنر تبریک مي گوییم.

ادامه مطلب  

زادروز گرافیک همایون و م باد...  

درخواست حذف این مطلب
گرافیک یعنی فرياد زدن ، گرافیک یعنی ساده بودن ، گرافیک یعنی مفهوم ...زادروز گرافیک همایون و م باد...گاهی اوقات مفهوم مي رسد... ولی صدا ندارد، گاهی وقت ها اثر هنری فرياد مي زند... ولی مفهوم ها خو ده اند... تخیل هر فرد نشانه ی او در اوج پرواز است که ، شه ی او چه حال و هوایی دارد ... تو ... مي توانی با خلاقیت و تخیلاتت هم فرياد بزنی و هم مفهوم رسان باشی ... فريادی بزن، که خلاقیتت بیدار شود...این روز خجسته بر دوست داران هنر و ادب گرامي و فرخنده باد. سپاس فراوان ن

ادامه مطلب  

در این حوالی  

درخواست حذف این مطلب
در این حوالی گاهی جایی نیست که من پیدا بشوم و فرياد بزنم ،،تا بفهمند حال مرا..... و در آنجا که گاهی جایی هست تا من پیدا بشوم ، که فرياد بزنم، متاسفانه ی نیست..... در این حوالی جایی گاهی هست که بفهمند تمام مرا ،،،آنهم بدون فرياد،،،،ولی،،، در آنجا که جایی است که گاهی هست ، معمولا در خواب بی شانسی هستم و د آنجا نیستم... "فواد فرشته"

ادامه مطلب  

فریاد بزن برای عشق  

درخواست حذف این مطلب

باز هم ناله و فریاد دلم میخواهد  

درخواست حذف این مطلب
باز هم ناله و فرياد دلم ميخواهد هشتمين نورِ خداداد دلم ميخواهد دست بر ،سلامي و سپس اذن گوشه صحن گوهر شاد دلم ميخواهد به اميدی که رضا ضامنِ من هم بشود شده ام آهو و صیاد دلم ميخواهد همه با دستِ پُر از سمت حرم مي آینداز همان که به همه داد،دلم ميخواهد از همان جنسِ نگاهی که در آن سلمانیبه سیه کاسه ای افتاد،دلم ميخواهد هرکجا رفته ام این درد مداوا نشدهچِقَدَر پنجره فولاد دلم ميخواهد السلام علیک یا علی بن موسی الرضا(ع) سایت کافی http://www.ya-hosein.org

ادامه مطلب  

فریاد  

درخواست حذف این مطلب
صدای فريادهایشان گوش هایم را پرکرده... صدای ش ته شدن بغض صدای چرخاندن کلید درقفل و صدای گریه های دخترک بیچاره مرد فريادمي کشد...دخترک باگریه صحنه را مي نگرد... زن فرياد ميکشدونميفهمد که این زندگی خواهد مرد...افسوس که نميفهمد... دخترک در سکوت اتاق مي خزد. به دیوار سفید روبرو خیره ميشود.. به جای قاب ع سه نفره شان... به ده شیشه ها و به صدای فرياد ها گوش ميدهد. . حتی دستان کوچکش هم مانع ازشنیدن صد ا نميشود... پنج شنبه19|9|94

ادامه مطلب  

ع ی از پشت پنجره چوبی صحن مسجد گوهر شاد رو به روضه منوره رضوی  

درخواست حذف این مطلب
خدایا به معین الضعفای ت قسم به نام پر از رمز و رازت قسم ، قبل از جاری شدن اشکهای ما دامن بگیر تا آرام بگیریم که زمين آلوده از هر زشتی و پلشتی گردیده، گوش عالم پُر شده از فرياد بزرگان قدرت و شهرت که عمدتا از فریب دنیا جاهل و نادانند ، اما من پیرمرد دمندی را در گمنامي روستایی دیدم که جز طبیعت زیبای تو هیچ نداشت و زیارت رضا را در رضایت تو سلام مي گفت. ای خدای رضا؛ به حق رضا! اسباب آدميت و اصلاح امور مردم را فراهم بنما، این در و پنجره را رو به روضه ی من

ادامه مطلب  

دانه می کارم تا صبوری بیاموزم  

درخواست حذف این مطلب
دو نفر بودند و هر دو در پی حقیقت ، اما برای یافتن حقیقت یکی شتاب را برگزید و دیگری شکیبایی. اولی گفت: آدميزاد در شتاب آفریده شده، پس باید در جست وجوی حقیقت دوید. آنگاه دوید و فرياد برآورد: من شکارچی ام، حقیقت شکار من است. او راست مي گفت، زیرا حقیقت، غزال تیز پایی بود که از چشم ها مي گریخت.اما ...

ادامه مطلب  

فریادی از جنس سکوت:)  

درخواست حذف این مطلب
حرفی ندارم...هیچ حرفی...جز سکوت؛ شاید سکوت بهترینو طولانی ترین حرف برای گفتنم باشه... بهترین حسو بهترین نگاه برای بیان احوال درونم باشه... شاید یک از نفس افتادم که توانایی فرياد نداره و فقط با سکوتش کلی حرف ميزنه... شاید اگرفرياد بزنم نفس های به شماره افتاده ام قصد جانم را کنند و به نشانه ی اعتصاب از حرکت باایستند... شاید اگر بخواهم فرياد بزنم کل دنیا و آدم هیش مقابلم باایستند... شاید اگر زند ... من مبهم نبود مينوانستم فرياد بزنم... شاید اگر صدای من مب

ادامه مطلب  

شر شر باران وهمدردی  

درخواست حذف این مطلب
اگر در را باز ميگذاشتم همه چيز سرازیر مي شد نا چار سرم را به پنجره چسباندم آنقدر بینی خود را فشار دادم که فکر ... صورت چماله شده و خیسم از پنجره رد شده و... ميخواستم با آسمان همدردی کنم اما بیشتر از این نميتوانستم در ميخواستم فرياد بزنم فرياد بزنم و ادامه دهم حتی اگر یک حرف حساب هم از آن معلوم نبود.

ادامه مطلب  

داستان زیبا وپندآموز..!  

درخواست حذف این مطلب
پدر وپسری در کوه قدم مي زدند که ناگهان پای پسر به سن ... ... ر کرد و به زمين افتاد و داد کشید: (( آآآآی ی ی))!! ص ... از دور دست آمد: ((آآآآی ی ی))!!! پسر با کنجکاوی فرياد زد: ((که هستی؟)) پاسخ شنید: ((که هستی؟)) پسر خشم ... ن شد و فرياد زد: ((ترسو!)) باز پاسخ شنید: ((ترسو!)) پسر با تعجب از پدر پرسید: ((چه خبر است؟)) پدر لبخندی زد و گفت: ((پسرم! توجه کن)) و بعد با صدای بلند فرياد زد: ((تو یک قهرمان هستی!)) صدا پاسخ داد: ((تو یک قهرمان هستی!)) پسر باز بیشتر تعجب کرد پدرش توضیح داد:((مر

ادامه مطلب  

لبیک یا ... ا...  

درخواست حذف این مطلب
بسم الله... ... ما ميگفت هرچه فرياد دارید بر سر ... بکشید. و به فرموده مولایم حضرت سید علی روحی فداه اینکه ... گفتند در مقابل ... بِایستید، هرچه فرياد دارید بر سر ... بزنید، به معنای دفاع از ارزشها است؛ نه فقط ارزشهای مخصوص مسلمانها، دفاع از ارزشهای انسانی... امروز اومدم اینجا که هرچه فرياد دارم بر سر ... بکشم. و با همين انگشتهایی که محکم مينویسند بنویسم : مرگ بر ... مرگ بر ... مرگ بر ... مرگ بر ... ............... این ... زیبا تقدیم به رفقای بصیر و انقل ... ام... مرگ بر ... پ.

ادامه مطلب  

حضور  

درخواست حذف این مطلب
حضور مردی با خود ... کرد خدایا با من حرف بزن یک سار به خواندن کرد اما مرد نشنید فرياد بر آورد خدایا با من حرف بزن = آذرخش در آسمان غرید ستاره ایی درخشید اما مرد ندید مرد فرياد کشید یک معجزه به من نشان بده نوزادی متولد شد اما مرد توجهی نکرد پس مرد در نهایت یاس فرياد زد خدایا لمس کن و بگذار بدانم که اینجا حضور داری در همين زمان خداوند پایین آمد و مرد را لمس کرد اما مرد پروانه را با دستش پراند و به راهش ادامه داد

ادامه مطلب