گشنمه

درخواست حذف این مطلب
3 میلیونی که چند ماه پیش به شوهر مرضیه قرض داده بودم الان واریز کرد و زنگ زد خبر داد که کارت به کارت کرده ... آخ جووون پوووووول به جان خودم دروغ نمیگم گشنه شدم شدید پاشم برای خودم نودالیت درست کنم ...