غم و غصه

درخواست حذف این مطلب
اصلا احساسات م دست خودم نیست یکباره شادم، یکباره غمگین میشم بغض میکنم و دلم گریه میخواد و توی این ح غم میمونم ساعت ها و بعضی مواقع شده روزها!!!! دلیل شو هیچ وقت نفهمیدم ولی بعضی ها میگن افسردگی ولی من میگم این فراتر از افسردگی انگار این غم این بغض در تک تک سلول های من هست و باهام رشد کرد... داشتم فوتبال ۱۲۹ نگاه می قسمت فان برنامه بود جایی خنده دارش که تیکه های طنز نشون مینه یکباره اون غم اومد سراغم یاد زمان بستری بودن توی بیمارستان افتاده، یاد زمانی های که قرار بود آنژ کت عوض بشه دردناک بود...