اسم مریضی

درخواست حذف این مطلب
نمیدونم چه مریضی که هی میرم داده های ذخیره شده مال تلگرام رو چک میکنم و اگر خوشم میاد پاک شون میکنم تا ب بخاطر همین گوشی رو ریستور و چندین چندین هزاربگ بار این کار رو !؟!؟ کلی اینترنت حروم بخاطر اینکار؟!؟ نمیدونم اسم این مریضی چی؟ شما میدونید؟