پول

درخواست حذف این مطلب
پول واحد های درسی که دوشنبه برام گرفت رو داده ام تا بتونم برنامه درسی مو ببینم خیلی عالی !!!! تا پول ندی برنامه درس تو نمیبینی !!!! جالبی ش اینکه برنامه ام تعویض شده یعنی شنبه ها و چهارشنبه ها کامل شده م و دوشنبه ها تا ساعت 1 شده ... خیلی عالی شده ...