نیازمندی مهم

درخواست حذف این مطلب

ب مامان خانم میگفت برای خودت یه دختر پیدا کن تنهای بسه من برات انتخاب کرده ام نپسندیدی حالا خودت انتخاب کنم ...

در همین راستا ....

من به یک میلف ( ترجیحا سن بالا ) مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه با ظاهری آراسته و دارای شرایط تحصیلات ا حداقل ماشین ل وس و داشتن یک حساب س ( به دلار ) ترجیحا دندان پزشک تک دختر ( علت نداشتن میراث خور ) گیمر و هرچه ثرمندان دارند تک تک دارند این فرد داشته باشد و از همه مهمتر با روابط عمومی قوی و بسیار پُر حوصله برای سر و کلاه زدن با یک آدم چلاق غرغر رو سگ اخلاق و همیشه نیازمندم ... لطفا درخواست های خودتان را هرچه سریع تر اعلام بدارید ....