یعنی چی؟

درخواست حذف این مطلب
حبیب کاف پیام داد توی تلگرام که چطوری آهنگ میشه از رادیو جوان بهش گفتم، بعد یه دفعه گفت آژانس حسین کاف بودن تیم من یعنی چی؟ منم گفتم " میشه یه آژانس، با تیم تو میشه یه استاراپ یا یه شرکت مسافربری " بعد ازش پرسیدم چرا این سوال پرسیدی گفت هیچ همین طوری؟ افسوس و صد افسوس!!!! همین مشکوک این حرکت حبیب کاف